Tượng khác

//Tượng khác
 • tượng đức ông 01

  Tượng đức ông 01

  Giá: Liên Hệ
  Đức Ông được tạc tượng và thờ tự trong tất cả các chùa viện Phật giáo ở Việt Nam, thường được Phật tử và tín chủ cầu xin chuyện công danh, tiền bạc, con cái, v.v... Vậy Đức Ông là ai?
 • Tượng đức ông 02

  Tượng đức ông 02

  Giá: Liên Hệ
  Đức Ông được tạc tượng và thờ tự trong tất cả các chùa viện Phật giáo ở Việt Nam, thường được Phật tử và tín chủ cầu xin chuyện công danh, tiền bạc, con cái, v.v... Vậy Đức Ông là ai?
 • Tượng đức ông 03

  Tượng đức ông 03

  Giá: Liên Hệ
  Đức Ông được tạc tượng và thờ tự trong tất cả các chùa viện Phật giáo ở Việt Nam, thường được Phật tử và tín chủ cầu xin chuyện công danh, tiền bạc, con cái, v.v... Vậy Đức Ông là ai?
 • Tượng đức ông 04

  Tượng đức ông 04

  Giá: Liên Hệ
  Đức Ông được tạc tượng và thờ tự trong tất cả các chùa viện Phật giáo ở Việt Nam, thường được Phật tử và tín chủ cầu xin chuyện công danh, tiền bạc, con cái, v.v... Vậy Đức Ông là ai?
 • tượng quan vân trường 01
  Quan Vũ tự Quan Vân Trường hay còn gọi là Quan Công, là một vị danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Quan Công cũng là người đứng đầu trong Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán
 • tượng tô tây 01

  Tượng tổ tây 01

  Giá: Liên Hệ
  Hiện nay rất nhiều gia đình hiện nay đang thờ cúng và bày trí tượng Đạt Ma. Đây không đơn giản chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo sự phá cách cho ngôi nhà mà tượng còn có nhiều ý nghĩa tâm linh khác theo phong thủy
 • Tượng tổ tây 02

  Tượng tổ tây 02

  Giá: Liên Hệ
  Hiện nay rất nhiều gia đình hiện nay đang thờ cúng và bày trí tượng Đạt Ma. Đây không đơn giản chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo sự phá cách cho ngôi nhà mà tượng còn có nhiều ý nghĩa tâm linh khác theo phong thủy
 • Tượng tổ tây 03

  Tượng tổ tây 03

  Giá: Liên Hệ
  Hiện nay rất nhiều gia đình hiện nay đang thờ cúng và bày trí tượng Đạt Ma. Đây không đơn giản chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo sự phá cách cho ngôi nhà mà tượng còn có nhiều ý nghĩa tâm linh khác theo phong thủy
 • Tượng tổ tây 04

  Tượng tổ tây 04

  Giá: Liên Hệ
  Hiện nay rất nhiều gia đình hiện nay đang thờ cúng và bày trí tượng Đạt Ma. Đây không đơn giản chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo sự phá cách cho ngôi nhà mà tượng còn có nhiều ý nghĩa tâm linh khác theo phong thủy
 • Tượng tổ tây 05

  Tượng tổ tây 05

  Giá: Liên Hệ
  Hiện nay rất nhiều gia đình hiện nay đang thờ cúng và bày trí tượng Đạt Ma. Đây không đơn giản chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo sự phá cách cho ngôi nhà mà tượng còn có nhiều ý nghĩa tâm linh khác theo phong thủy
 • Tượng tổ tây 06

  Tượng tổ tây 06

  Giá: Liên Hệ
  Hiện nay rất nhiều gia đình hiện nay đang thờ cúng và bày trí tượng Đạt Ma. Đây không đơn giản chỉ là một trong những nghệ thuật để tạo sự phá cách cho ngôi nhà mà tượng còn có nhiều ý nghĩa tâm linh khác theo phong thủy
 • tượng gỗ truyền thần 01

  Tượng truyền thần 01

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 02

  Tượng truyền thần 02

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 03

  Tượng truyền thần 03

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 04

  Tượng truyền thần 04

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 05

  Tượng truyền thần 05

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 06

  Tượng truyền thần 06

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 07

  Tượng truyền thần 07

  Giá: Liên Hệ
 • Tượng truyền thần 08

  Tượng truyền thần 08

  Giá: Liên Hệ