Tượng ông hoàng bơ

 • Tượng ông hoàng bơ

  Tượng ông hoàng bơ 04

  Giá: Liên Hệ
  Ông Hoàng Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi, cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa, rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.
 • Tượng ông hoàng bơ 03

  Tượng ông hoàng bơ 03

  Giá: Liên Hệ
  Ông Hoàng Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi, cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa, rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.
 • Tượng ông hoàng bơ 02

  Tượng ông hoàng bơ 02

  Giá: Liên Hệ
  Ông Hoàng Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi, cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa, rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.
 • tượng ông hoàng bơ 01

  Tượng ông hoàng bơ 01

  Giá: Liên Hệ
  Ông Hoàng Bơ là một trong ba vị Ông Hoàng hay về ngự nhất. Ông ngự về tấu hương, khai quang rồi một tay cầm mái chèo, một tay cầm quạt thong thả bẻ lái dạo chơi, cũng có khi ông cầm đôi hèo hoa, rong ruổi cưỡi ngựa đi ngao du sơn thủy.