Product Description

Thông số kỹ thuật mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms02

  • Gian giữa: Có hậu cung bên trong hậu cung là bàn thờ án gian cao 1m47 bài trí ngai thờ và bài vị thủy tổ, bên trên có bộ cuốn thư câu đối phẳng và bên ngoài là sập thờ cao 1m27 bài trí đồ thờ cúng. Phía bên trên có bức hoành phi và bức cửa võng tứ linh hóa, 2 cột treo câu đối lòng máng. Phía bên ngoài bài trí đôi hạc thờ và bộ bát bửu
  • 2 bên gian thờ phụ: Bài trí bàn thờ án gian cao 1m07 1 bên thờ thân linh thổ địa, 1 bên thờ bà cô ông mãnh phía trên bài trí bức cuốn thư cột treo câu đối lóng máng và bức cửa võng đục chiện, 2 bên bài trí giá chiêng và giá trống

Hình ảnh mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms02

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02-5

Lớp phía trong cùng mẫu thiết kế nhà thờ họ 3 gian. Hậu cung gian giữa bài trí án gian thờ 2 cấp, cấp trên đặt ngai thờ và bài vị thủy tổ, cấp dưới đặt 4 bài vị thờ trưởng chi, nhánh, bên trên bài trí cuốn thư và đôi câu đối phẳng,hàng cột ngoài cùng gian giữa treo đôi câu đối lòng máng. Tại 2 bên gian thờ phụ bài trí án gian thờ

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02-4

Giữa các hàng cột phía trong bài trí 3 bộ cửa võng

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02-3

Gian thờ chính bài trí sập thờ tứ linh sơn son thếp vàng

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02-2

Giữa hàng cột ngoài gian thờ chính treo bộ cửa võng tứ linh hóa bên trên có bức hoành phi, bên ngoài đặt đôi hạc thờ

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02-1

2 cột bên gian thờ phụ bài trí đôi câu đối lòng máng

 

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian có hậu cung ms02

Bên trên 2 gian thờ phụ treo bức cuốn thư, phía ngoài đặt bộ trống và chiêng. Tại gian thờ chính đặt bộ bát bửu

 

0/5 (0 Reviews)