Product Description

Thông số kỹ thuật mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms04

Nhà thờ họ 3 gian có 4 hàng cột 2 bên gian thờ phụ có 4 hàng cột giả (bán cột)

  • Gian giữa: Bên trong bài trí bàn thờ án hành cao 1m47, bên trên đặt bức hoành phi và đôi câu đối lòng máng ở hàng cột trong, bên ngoài bài trí bàn thờ ô xa, 2 cột ngoài bài trí câu đối lòng máng, giữa 2 cột treo bức cửa võng tứ linh hóa, bên trên treo bức cuốn thư
  • 2 bên gian thờ phụ: Bài trí bàn thờ án gian cao 1m07 1 bên thờ thân linh thổ địa, 1 bên thờ bà cô ông mãnh, bên trên treo bộ cuốn thư câu đối phẳng. Giữa hàng cột ngoài và bán cột treo bức cửa võng chạm hồng trĩ

Hình ảnh mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms04

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms04

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms04

0/5 (0 Reviews)