Product Description

Thông số kỹ thuật mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms09

Nhà thờ họ 3 gian có 4 hàng cột ở gian giữa, 2 bên làm giả cột

  • Gian giữa: Bên trong bài trí bàn thờ án hành cao 1m47 đặt khám thờ và bài vị thờ thủy tổ trên bàn thờ đặt bức thiều châu, 4 hàng cột treo đôi câu đối lòng máng, giữa 2 cột đều treo bức cửa võng, bên trên hàng cột ngoài treo bức hoành phi. Phía bên ngoài bài trí bàn thờ chấp tải cao 1m27 và đôi hạc thờ cao 1m75
  • 2 bên gian thờ phụ bài trí tủ chè, phía trên 1 bên bài trí bộ tranh tứ quý tùng cúc trúc mai, 1 bên bài trí bộ quạt tàu chuối, bên trên treo bức cửa võng và cuốn thư

Hình ảnh mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms09

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms09

0/5 (0 Reviews)