Product Description

Thông số kỹ thuật mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms10

Nhà thờ họ 3 gian có 2 hàng cột ở gian giữa, Toàn bộ đồ thờ bài trí trong hậu cung

  • Gian giữa: Bên trong bài trí bàn thờ án hành cao 1m47 đặt khám thờ và bài vị thờ thủy tổ, 2 bên bài trí 2 án gian thờ cao 1m07.Bên trên bài trí bộ cuốn thư câu đối phẳng. 2 hàng cột treo đôi câu đối lòng máng, giữa 2 cột đều treo bức cửa võng tứ linh hóa, bên trên hàng cột ngoài treo bức hoành phi. Phía bên ngoài bài trí sập thờ cao 1m27
  • 2 bên gian thờ phụ 1 bên bài trí sập ngồi 1 bên bộ bàn ghế trường kỷ, 1 bên bài trí bộ cửa võng và hoành phi

Hình ảnh mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms10

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms10

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms10

mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms10-1

lớp trong cùng mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms10

0/5 (0 Reviews)