Product Description

Thông số kỹ thuật mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms07

Nhà thờ họ mái bằng bài trí 3 gian có 2 hàng cột

  • Gian giữa: Bên trong bài trí bàn thờ án hành cao 1m47 đặt ngai thờ và bài vị thờ thủy tổ, bên trên treo bức cuốn thư, 2 bên bài trí đôi hạc thờ, 2 cột treo đôi câu đối lòng máng và giữa 2 cột treo bức cửa võng 3 khoang đục tứ linh,Phía bên ngoài bài trí bộ chấp kích, bát bử và bàn thờ chấp tải cao 1m27
  • 2 bên gian thờ phụ: Bài trí bàn thờ ô xa cao 1m07. Bên trên treo bức hoành phi.

Hình ảnh mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ 3 gian ms07mẫu thiết kế nội thất nhà thờ họ ms07

 

0/5 (0 Reviews)